Serwis sprzątający poszukiwany

Z raportu Polskiej Izby Gospodarczej czystości wynika, że polski personel sprzątający jest coraz lepiej wykwalifikowany. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 80 proc. Dlatego pracownicy tej branży mogą liczyć na szybkie i korzystne zatrudnienie. Warunkiem są coraz wyższe kwalifikacje.

Raport wskazał, że popyt na dobrze przygotowane do pracy zespoły sprzątające rośnie. Pracownicy ci związani są z różnymi obszarami rynku, ze względu na dużą dywersyfikację w branży. To nie tylko firmy sprzątające, ponieważ świadczenie usług w tej branży wymaga odpowiedniej infrastruktury – chemii, maszyn, sprzętu. Producenci tych towarów także zaliczają się do segmentu utrzymania czystości. Ale nie tylko oni – to także autorzy szkoleń, trenerzy i na przykład twórcy branżowych sklepów internetowych.

Wyniki raportu i obserwacje rynku pokazują, że sektor utrzymania czystości jest bardzo istotny z punktu widzenia HR, a więc zapewniania miejsc pracy. Oznacza to, że ma on wpływ na gospodarkę nie tylko w sferze lokalnej, ale także w makroekonomicznym rozumieniu. Personel sprzątający staje się coraz bardziej wykwalifikowany, a przez to jego praca bardziej rozwojowa.

Obecnie praca w serwisach sprzątających wymaga szkoleń zarówno na szczeblu managerskim, jak i operacyjnym. Pojawia się bowiem nowy sprzęt sprzątający, chemia oraz techniki, które usprawniają pracę. Rozwój branży jest na tyle dynamiczny, że pozwala na zwiększenie efektywności świadczenia usług, ale także sprawia, że praca w sektorze utrzymania czystości staje się coraz bardziej poszukiwana. Jednocześnie rosną też wymagania wobec kandydatów do pracy, ale także ich oczekiwania wobec pracodawców.

Raport wskazuje, że potencjalni pracownicy sektora utrzymania czystości stają się coraz bardziej świadomi. Interesują się pracą w firmach o ugruntowanej pozycji i świadczących usługi na wysokim poziomie. Autorzy raportu wyliczyli, że w ciągu tych dwóch dekad produktywność pracowników branży czystości na całym świecie wzrosła o 69 proc.

Przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Czystości wskazują, że wpływ na wzrost efektywności w branży ma wiele czynników. Jako jeden z kluczowych wymieniają szkolenia dla pracowników operacyjnych oraz systematyzowanie norm ilościowych i jakościowych pracy. PIGC przygotował na przykład dokładne wytyczne, które wskazują, jak długo i w jaki sposób należy wykonywać daną czynność związaną z czyszczeniem. Dzięki temu pracownikom łatwiej jest spełniać odpowiednie standardy i kontrolować efektywność.

Rynek pracy stymulowany jest przez pracownika powoduje, że przedsiębiorstwa branżowe inwestują w szkolenia, certyfikaty i rozwój. Przykładem może być certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny”, który przyznają firmom z branży renomowana jednostka audytująca TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. i PIGC po szczegółowym audycie. Certyfikat pomaga przy pozyskiwaniu nowych kontraktów i zwiększa także atrakcyjność przedsiębiorstw na rynku pracy.