O nas

Porządna Sp. z o.o. oraz CS Sp. z o.o. nawiązały długofalowe partnerstwo.

Kim jesteśmy?

Początek działalności firmy na rynku branży utrzymania czystości datuje się na 1988 rok. W 2013 roku właściciel firmy założył Spółkę z o.o. i połączył je w konsorcjum. Od 2017 roku Spółka funkcjonuje samodzielnie, kontynuując działalność na rynku zamówień publicznych i rozszerza swoją ofertę również w stronę klienta indywidualnego. 

Współpraca z nami to gwarancja najwyższej jakości kompleksowych usług profesjonalnego sprzątania, ponieważ ma w tej branży wieloletnie i różnorodne doświadczenie. Obsługa klienta zlecającego zamówienie publiczne wymaga wysokiej specjalizacji, która zapewnia rzetelne wykonanie kontraktu. Na warszawskim rynku działa jedynie kilka firm, które mają potencjał pozwalający na udział w przetargach na zamówienia publiczne, wykonywanych na terenie wielkopowierzchniowych budynków użyteczności publicznej czy instytucji państwowych.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym:

 • Posiadamy Polisę Ubezpieczeniową od Odpowiedzialności Cywilnej.
 • O wysokiej jakości usług świadczy przyznany certyfikat ISO 9001:2000.
 • Dysponujemy zaawansowanym technologicznie sprzętem, profesjonalnymi środkami czystości oraz specjalistycznie wyszkolonym personelem.
 • Pełnimy rolę doradczą między innymi w zakresie sprzątania pomieszczeń i przestrzeni otwartych, konserwowania powierzchni podłogowych czy utrzymywania zieleni.  

Oferta

Wyróżniamy się indywidualnym podejściem do klienta. Każdą ofertę dostosowujemy do jego wymagań oraz potrzeb. Podejmujemy się prac zarówno w ramach umowy o stałej współpracy, jak i jednorazowych zleceń.
Działamy w następujących obszarach branży utrzymywania czystości: 

 • kompleksowe profesjonalne sprzątanie pomieszczeń (również wielkopowierzchniowych);
 • sprzątanie adaptacyjne i poremontowe;
 • konserwacja powierzchni z naturalnych materiałów (między innymi marmurowych czy drewnianych);
 • alpinistyczne mycie okien i elewacji;
 • dezynfekcja i deratyzacja;
 • utrzymywanie terenów otwartych utwardzonych i nieutwardzonych

Spółka świadczy kompleksową profesjonalnego utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej, takich jak:

 • biurowce i pomieszczenia biurowe;
 • urzędy;
 • instytucje państwowe;
 • obiekty przemysłowe (hale, magazyny, hale produkcyjne i fabryki);
 • wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (hipermarkety, galerie);
 • obiekty sportowe;
 • placówki służby zdrowia (w tym szpitale);
 • szkoły;
 • parki, ogrody, skwery, parkingi.

Jak pracujemy?

Naszym atutem jest perfekcyjna organizacja pracy. Każdemu z klientów współpracujących z nami dedykowany jest koordynator prac a w przypadku zlecenia sprzątania całego budynku lub kompleksu – kierownik obiektu.

Osoby te bezpośrednio nadzorują prace i są odpowiedzialne za najwyższą jakość wykonywanych usług. Do ich obowiązków należy również codzienny kontakt z przedstawicielem klienta. Bezpośrednia forma kontaktu umożliwia szybkie reagowanie na wszelkie sugestie i potrzeby naszych klientów. Nasi koordynatorzy i kierownicy są odpowiednio przygotowani do wypełniania powierzonych im zadań zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem wysokiej kultury osobistej i zdolności interpersonalnych.

 • Ilość pracowników w zespole zależy od wielkości obiektu oraz rodzaju wykonywanej usługi. Nasi pracownicy oddelegowywani są do zajęć zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i predyspozycjami. Swoje obowiązki wykonują tak, by nie zakłócać funkcjonowania instytucji i rytmu pracy zatrudnionych na miejscu osób.
 • Zapewniamy doskonałą organizację zarówno codziennych usług zmierzających do stałego zachowania czystości, jak i zleceń jednorazowych, ale wymagających starannego zaplanowania poszczególnych zadań lub zastosowania specjalistycznych maszyn czy technologii (między innymi prace ogrodnicze, alpinistyczne mycie okien, pozimowe prace porządkowe, sprzątanie poremontowe).
 • Aby usprawnić pracę naszego zespołu i zapewnić mu ciągłość wypełnianych obowiązków, zajmujemy się bieżącym zaopatrzeniem obiektów będących pod naszą opieką w środki chemiczne, urządzenia i inne produkty niezbędne do utrzymania czystości.

Poświadczenie bezpieczeństwa

Współpraca z nami oznacza, że dane i informacje klienta są bezpieczne oraz skutecznie chronione również przez naszych pracowników. Poświadczenie bezpieczeństwa to certyfikat dopuszczający danego pracownika do informacji o charakterze zastrzeżonym, poufnym lub tajnym (definicje tych terminów można znaleźć w Ustawie o Ochronie Informacji Niejawnych). Pracownik, aby otrzymać poświadczenie, musi spełnić określone wymagania formalne, między innymi nie może być karany, nie może posiadać zaległości podatkowych, niespłaconych mandatów. Po zweryfikowaniu danych pracownika zostaje on przeszkolony w zakresie Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych przez Pełnomocnika do Ochrony Informacji Niejawnych. Po przejściu tej procedury otrzymuje Poświadczenie Bezpieczeństwa, dopuszczające go do dostępu do informacji niejawnych i uprawniające do wykonywania prac porządkowych w miejscach, gdzie przechowywane są dokumenty o charakterze poufnym (na przykład kancelarie, ministerstwa, policja, sądy, służby ochrony państwa).

Nad prawidłowym przestrzeganiem w firmie Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych czuwa Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz specjalnie przeszkolony Kierownik Kancelarii Tajnej. Powierzone nam przez Państwa dokumenty poufne i niejawne są zabezpieczone w prowadzonej przez nas Kancelarii Tajnej, spełniającej wymogi stawiane przez Służby Kontrwywiadu wojskowego oraz przez Służby Ochrony Państwa (m.in. ABW).

Nasi Klienci

Do klientów, którzy korzystali z usług firmy należą między innymi: jednostki wojskowe, obiekty Poczty Polskiej, sieć prywatnych placówek medycznych, lotnisko, banki, hale, tereny zielone, budynki ZUS-u, Zarządu Mienia Skarbu Państwa, Komisji Nadzoru Finansowego. 

Zapraszamy do współpracy
tel. 517 954 342
kontakt@porzadna.pl